I ETAP: Aplikacja 

Jeśli jesteś zainteresowany zamieszczoną przez MET-PRIM Sp. z o.o. ofertą pracy, prześlij do nas swoje CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@met-prim.pl Koniecznie zamieść numer referencyjny konkretnej oferty pracy w tytule e-maila lub w CV .


II ETAP: Selekcja aplikacji

Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy kandydatów, którzy najlepiej spełniają podane w ogłoszeniu kryteria. Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. Ich ilość zależy od liczby aplikacji spełniających kryteria.


III ETAP: Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana jest z bezpośrednim przełożonym oraz specjalistą ds. rekrutacji. Rozmowa ma na celu  poszerzenie naszej wiedzy na temat informacji zawartych w CV oraz liście motywacyjnym. Poza tym jesteśmy zainteresowani Twoim doświadczeniem oraz umiejętnościami, jak również Twoimi oczekiwaniami związanymi z przyszłą pracą.
W trakcie rozmów staramy się również przekazać jak najwięcej informacji na temat firmy oraz specyfiki pracy na danym stanowisku.

W niektórych procesach, zwłaszcza gdy rekrutujemy na stanowiska kluczowe, istnieje konieczność spotkania z menedżerem wyższego szczebla. W takich sytuacjach mogą zostać zastosowane inne narzędzia rekrutacji.


IV ETAP: Wybór kandydata

Informację o wyniku procesu rekrutacji przekazujemy drogą telefoniczną lub e-mailową.