Certyfikaty

 

2012

CERTYFIKAT WSPÓŁPRACY

Potwierdzenie współpracy przez Biuro Informacji Gospodarczej Infor Monitor S.A. na rzecz minimalizowania ryzyka gospodarczego.


2010

CERTYFIKAT WIARYGONOŚCI BIZNESOWEJ D&B Poland

Prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.


2010

CERTYFIKAT – RZETELNA FIRMA

Wyróżnienie przyznawane przez KRD. Posiadacz tego certyfikatu współpracując z Krajowym Rejestrem Długów przyczynia się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw oraz popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej.


2010

ŚWIADECTWO OCHRONNE

Potwierdzenie nadania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Prawa Ochronnego na znak towarowy.