Rolki prostujące typu WN WK

Specyfikacja

WN_WK.pdf

Dane produktu

Rolki WN WK są zaprojektowane i zbudowane zgodnie z niemiecką tradycją wysokiej jakości i mają tolerancję 620 DIN oraz wykorzystują łożyska igiełkowe do zastosowań o dużych obciążeniach.

Rolki prostujące firmy Witels są z reguły uszczelnione lub osłonięte z obu stron i fabrycznie nasmarowane wysokiej jakości smarem na bazie mydła litowego oraz wyjątkowo przyczepnymi olejami, które zapewniają smarowanie na cały okres eksploatacji. W przypadku bardzo nietypowych warunków pracy, takich jak: niskie i wysokie temperatury, duża prędkość obrotowa, wilgoć, opary chemiczne lub zapylenie, istnieje możliwość ponownego nasmarowania rolek lub ewentualnie zastosowania innego rodzaju smaru. Oleje smarowe są zwykle stosowane w temperaturach od -20°C do +140°C.