Jednostka prostująca TR

Dane produktu 

Jednostka prostująca TR .

Prostowanie w jednostce prostującej TR typu Killing set® zapewnia stałe wygięcie drutu bez konieczności ciągłego sprawdzania i ponownej regulacji urządzenia. Zestaw TR Killing set® posiada solidny korpus oraz osie trzech rolek  osadzonych w stałym położeniu . Zastosowane w jednostce prostującej TR, łożyska są typu kasetowego (tj. wałek prostujący i jego łożysko są oddzielne). 

Zestaw Killing set®TR ma jedną małą rolkę i dwie duże rolki. Średnica małej rolki (na końcu wyjściowym) jest taka sama jak średnica rolek na urządzeniu prostującym. Zestaw Killing set®TR jest umieszczony za cewką .

Drut jest prostowany w zestawie Killing set® z neutralnym naprężeniem. Jego kąt zapętlenia wokół jednej z dwóch dużych rolek przekracza 180°. 

TR jest zbudowany zgodnie z niemiecką tradycją wysokiej jakości.

Zalecany się do materiałów o średnicach od prawie 0 mm do 3 mm.