Jednostka prostująca HR

Dane produktu 

Drut z cewki lub szpuli ma zagięcia w swojej głównej płaszczyźnie (odlew) i często wykazuje również pewną spiralność (skręcenie spiralne). Zadaniem prostownicy Helix jest wyeliminowanie tej spiralności w kierunku trójwymiarowym. Prostownica Helix jest również używana do tworzenia zdefiniowanej przez siebie spirali drutu, gdy jest to wymagane w dalszym procesie.

Prostownica Helix posiada solidny korpus, w którym osadzone są osie dla rolek prostujących. Jedna z kilku rolek prostujących jest regulowana w dwóch płaszczyznach (wysokość i odległość od pozostałych rolek). Pozostałe rolki prostujące znajdują się na linii zerowej. Poprzez regulację środkowej rolki prostującej w głównej płaszczyźnie prostowania (promieniowej) możliwe jest wyeliminowanie zagięć z tej płaszczyzny lub wywołanie ich w określony sposób. Możliwa jest również regulacja osiowa rolki prostującej. W tym przypadku wgłębienie rolki prostującej dociska drut z jego linii zerowej z jednej strony i wygina go w sposób ciągły w drugiej płaszczyźnie w wyniku nierównomiernego nacisku bocznego. Skrętowość jest eliminowana lub indukowana w wyniku wymuszonej pozycji drutu i ruchu do przodu.

Ten model jest dostępny jest z 5 rolkami na jednostkę i wykorzystuje szybko otwierające się koło do łatwego naciągania materiału przy niewielkim wysiłku.