Połączenie spółek MET-PRIM Sp. z o. o. i MET-WAR Sp. z o. o